03432466469

رزرو سرویس

مطالب تگ شده با برچسب : همه چی در مورد کولر آبی

صفحه اصلی / نوشته های برچسب شده همه چی در مورد کولر آبی

همه چی در مورد کولر آبی

همه چی در مورد کولر آبی

    همه چی در مورد کولر آبی   با اینکه کولر روشن می شود و موتور کار می کند ولی باد داغ می زند   اغلب این عیب به دلیل این است که کولر آبی کم آب شده است. باید عیب را از خود تشتک کولر پیدا کنید. دریچه کولر را بردارید، اگر آب وارد تشتک کولر آبی نمی شود که باید دید مشکل کار از کجاست. در این صورت ممکن است گرفتگی از شناور باشد و یا والو خراب است و یا حتی آب به طبقه بالا... 

ادامه مطلب